ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

 

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Precision-01

 

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος αλλά και σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τρόπο ώστε να παίρνετε σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή σας ωφελώντας την τσέπη σας και το περιβάλλον.

Το gaiasense είναι το Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα και μετρήσεις από την καλλιέργειά σας και σας προσφέρει όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας οδηγήσουν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση της ευφυούς γεωργίας με μια ματιά:

 Το gaiasense αποδεδειγμένα σας προσφέρει μία σειρά

από πλεονεκτήματα για τη δουλειά σας:

 • Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή
 • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής
 • Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με ένα μεγάλο
«Οικονομικό και Περιβαλλοντικό όφελος»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 17logo

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

agrotes-660_1280x578

Μέχρι και 4 Ιουνίου οι αιτήσεις οι αιτήσεις για Υπομέτρο 6.3

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

  1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.3, δηλαδή δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους στην επικράτεια της χώρας όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.
  2. Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
  4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
  5. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.
  6. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
  7. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
  8. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό επιδοτούμενο ποσό είναι 14.000 ευρώ.

Το 70% δίνεται με την απόφαση Έγκρισης.

Το 30% δίνεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αναλυτικά ο καθορισμός πλαισίου εδώ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

farm-wallpaper-16697-17237-hd-wallpapers-1024x640

Η Υποβολή Αίτησης Στήριξης ορίστηκε από 28/2/2019 έως και 28/3/2019.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ στην Πρόσκληση, τα Βαθμολογικά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια ένταξης και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα, που θα αφορά τη φυτική παραγωγή, είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΔΡΑΣΗ 11.1.1 (ΝΕΟΙ)  ΔΡΑΣΗ 11.2.1 (ΠΑΛΑΙΟΙ)
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 4,94% 5.931.500 2.523.400 3.408.100
Αττική 0,74% 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 6,6% 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 12,86% 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία 13,09% 15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1,1% 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 11,72% 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 0,87% 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική
Μακεδονία
13,03% 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 9,61% 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 0,32% 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 14,96% 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 10,31% 12.375.800 4.129.700 8.246.100
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000 36.000.000 84.000.000

Οι καλλιέργειες που ενισχύονται είναι:

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.1.1 (Μετατροπή Βιολογικών – μεταβατικό στάδιο)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική , τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Ακρόδρυα 850 50   900
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα 550 50   600

 

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.2.1 (Διατήρηση Βιολογικών – Παλαιά Βιολογικά)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική , τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Ακρόδρυα 506 50 60 616
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη /Καρότο/Πατάτα 488 50 62 600

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

manyofsheepsΥπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Νεοεισερχόμενοι) 40.000.000€

Δράση 11.1.2 «Μετατροπή σε Βιολογική Κτηνοτροφία» ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 4.500.000€

Υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε Βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Υφιστάμενοι) 160.000.000€

Δράση 11.2.2 «Διατήρηση Βιολογικής Κτηνοτροφίας» ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 13.500.000€

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 2. Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
 3. Να είναι ενεργοί γεωργοί.
 4. Επιλέξιμοι για το υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι»
 5. Επιλέξιμοι για το υπομέτρο 11.2 είναι όσοι έχουν συνάψει σύμβαση με Οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (20/2/2018 και πίσω)

Δεν δύναται να είναι δικαιούχοι:

 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης
 2. Οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, που υπάρχει απόφαση αποκλεισμού από την λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Αγροτικό Τομέα.
 3. Έχουν αποβληθεί από Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο ή Δράση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο:origFile751

 1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017
 2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
 3. Για τη Δράση 11.2.2 να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π
 4. Τα επιλέξιμα αιγοπρόβατα είναι > 1 έτους
 5. Τα επιλέξιμα Βοοειδή είναι > 6 μηνών

Η Βοοτροφία αφορά αγελαδοτροφία και βουβαλοτροφία

Επιτρέπεται για το ίδιο ζωικό κεφάλαιο και τον ίδιο βοσκότοπο να υποβληθεί αίτηση ένταξης και στις εξής δράσεις:

 • 1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή
 • 4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
 • 1.5 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
 • 1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Βαθμολογικά κριτήρια για τους Νέους Βιοκαλλιεργητές
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας (έως 60% των μορίων)
  2. Έως 30 ετών 60 μόρια
  3. >30 έως 40 από 54 έως 59,4
  4. >40 έως 54 από 0 έως 50,4

 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (έως 40% των μορίων) (2,5 μόρια για κάθε στρέμμα, έως τα 40 στρέμματα)

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Βαθμολογικά κριτήρια για τους Παλιούς Βιοκαλλιεργητές
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής Βιολογικού Συστήματος (έως 50% των μορίων)

– 10 μόρια για κάθε έτος εφαρμογής Βιολογικής Κτηνοτροφίας με μέγιστη 50 Βαθμοί

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (έως 30% των μορίων) (2,5 μόρια για κάθε στρέμμα, έως τα 40 στρέμματα)

Μέγιστη 30 Βαθμοί

 1. Επαγγελματίας Αγρότης (20% των μορίων) 20 Βαθμοί

 

 

 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις αρχίζουν με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο 11

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο εντός 3 μηνών από την ένταξη.
 • Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων εντός 15 ημερών.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής .
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων. Να διευκολύνουν ελέγχους
 • Να τηρούν φάκελο δικαιούχου
 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των βοσκοτόπων
 • Τμήματα των βοσκοτόπων δύνανται να ανανεώνονται με άλλα.
 • Οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται να καταρτιστούν στις Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές (Μέτρο 01), μέσα στην 3ετία.

 

Διάρκεια Δέσμευσης

σταβλικές 2Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

 1. Για όσους ενταχθούν στο Υπομέτρο 11.2

     5 έτη με δυνατότητα παράτασης 1 έτος

 1. Για όσους ενταχθούν στο Υπομέτρο 11.1

    3 έτη με δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Υπομέτρου 11.2

 

Φάκελος Δικαιούχου

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
 • Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας.
 • Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής
 • Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
 • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής
 • Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) :
 1. Κάρτα Αγορών για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές.
 2. Κάρτα Πώλησης Προϊόντων.
 3. Ημερολόγιο Εργασιών.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Ύψος ενίσχυσης σε €/ΜΜΖ/Ha/έτος

ζωα

Αίτηση Ενίσχυσης – Καταβολή Ενίσχυσης

 • Η Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ΕΑΕ.
 • Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης.
 • Καθώς και η καταχώρηση των ευρημάτων του ΟΕ&Π.
 • Η καταβολή της Ενίσχυσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 30/6 του επόμενου έτους (πχ. για το 2018 η πληρωμή θα γίνει το αργότερο έως 30/6/2019).
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής της Ενίσχυσης η οποία μπορεί να πραγματοποιείται από 16/10 έως 30/11.

Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέρχεται έως και το 85% της Ενίσχυσης.

Σε διαβούλευση η μοριοδότηση για τη νέα προκύρηξη των Βιολογικών

Foto.BiologikaΣε διαβούλευση μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα βρίσκονται τα κριτήρια μοριοδότησης της νέας προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, τα οποία κατά όπως φαίνεται δίνουν προτεραιότητα στη φυτική παραγωγή σε νεαρούς αγρότες έως 35 ετών με μικρές εκτάσεις και στη ζωική σε κτηνοτρόφους που παράγουν βιολογικές ζωοτροφές.

Βρείτε εδώ τον Πίνακα μοριοδότησης κριτηρίων στο νέο Πρόγραμμα Βιολογικής (πηγή: agronews)

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

soil-Tesing-e1436464562358

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ που ενταχθήκατε στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020, αξιοποιήστε το ποσό της επιδότησης 5€/στρ για να πραγματοποιήσετε τις Χημικές Αναλύσεις στα αγροτεμάχια που έχετε εντάξει στο πρόγραμμα.

 

 

Θέλεις να μην σπαταλάς πόρους και χρόνο με άστοχες λιπάνσεις; Θέλεις να προχωρήσεις σε νέες καλλιέργειες; Θέλεις να κάνεις την σωστή θρέψη σε όλες τις καλλιέργειες;

Επικοινώνησε με την εταιρία μας. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι η ανάλυσης του εδάφους

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η γονιμότητα του εδάφους είναι μία σύνθετη έννοια που αποτελεί συνδυασμό πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Προκειμένου να επιτύχει ο αγρότης τη γονιμότητα στο χωράφι, επεμβαίνει  και το  λιπαίνει προκειμένου η καλλιέργεια να αναπτυχθεί δίνοντας την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Δειγματοληψία Εδάφους

soil_sampling_processΗ δειγματοληψία του χώματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην ανάλυση του εδάφους.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ένα δείγμα ανά 5 στρέμματα συνήθως επαρκεί για τα ομοιογενή χωράφια. Ο χρόνος της δειγματοληψίας κατά προτίμηση  πρέπει να είναι το φθινόπωρο. Τα δείγματα λαμβάνονται από βάθη 0-15 cm, 15-30 cm, και 30-60 cm ανάλογα με το είδος του φυτού που θα καλλιεργηθεί.

Στόχος μίας εδαφολογικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της σύστασης του εδάφους, των θρεπτικών συστατικών και άλλων ιδιοτήτων όπως είναι το pH και η αγωγιμότητα. Οι μετρήσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας καλλιέργειας σε ένα συγκεκριμένο έδαφος, αλλά και να γίνουν οι ιδανικές βελτιώσεις. Η ανάλυση του εδάφους δίνει στον αγρότη-καλλιεργητή την δυνατότητα να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα με τον πιο οικονομικό τρόπο, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

soil-analysisΗ γονιμότητα του εδάφους σταθμίζεται κατά πόσο είναι ανεπαρκής για καλή ανάπτυξη, επαρκής ή ακόμη και υπερβολικά επαρκής σε βαθμό τοξικότητας για το φυτό.

Η εδαφολογική ανάλυση προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνει το φυτό τα θρεπτικά συστατικά από τις ρίζες του και μας δίνει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των συστατικών αυτών στο φυτό.

Η  Εδαφολογική Ανάλυση συνοψίζεται στα εξής.:

-Μηχανική Σύσταση Εδάφους

Ο προσδιορισμός της Μηχανικής Σύστασης του εδάφους είναι η κατάταξη των στερεών υλικών του εδάφους σε  τρείς κατηγορίες, άμμο, ιλύς και άργιλο. Ανάλογα με την κατάταξη του εδάφους μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην δυνατότητα αποστράγγισης του νερού και την δυνατότητα αερισμού.

-Βασικές Αναλύσεις

εδ τρελληςΗ μέτρηση του pH, είναι το μέτρο της οξύτητας του εδάφους. Είναι πρωτεύουσα παράμετρος, καθοριστική για την καταλληλότητα η μή του χώματος για μία καλλιέργεια. Επηρεάζει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στο φυτό.

Η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity-EC) αποτελεί μία καλή ένδειξη για την παρουσία θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.  Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις υποδεικνύουν μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων, περιοριστικό παράγοντα στη γονιμότητα του εδάφους.

-Κύρια Θρεπτικά Συστατικά

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά είναι το Άζωτο (N), το Κάλιο (K) και ο Φωσφόρος (P).

Αυτά καταναλώνονται από τα φυτά καθώς χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξή τους.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης του εδάφους επιλέγεται και η ποσότητα της λίπανσης με το καθένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά.

-Δευτερεύοντα Θρεπτικά Συστατικά

Τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά είναι το Μαγνήσιο (Mg), ο Σίδηρος (Fe), ο  Ψευδάργυρος (Zn), το Μαγγάνιο ( Mn), ο Χαλκός (Cu), το Aσβέστιο (Ca),  και το Βόριο (B). Τα συστατικά αυτά συνήθως βρίσκονται σε επαρκής ποσότητες και δεν απαιτείται προσθήκη. Ωστόσο υψηλές συγκεντρώσεις αυτών μπορεί να δράσουν ανασταλτικά στην ικανότητα του φυτού να παραλάβει τα κύρια θρεπτικά συστατικά. Έντονη έλλειψη τους μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στην καλλιέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) 2020

osde2020

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο παραγωγός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων.

 • Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο πλαίσιο ων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο παραγωγός να πληρεί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».
 • Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στους οποίους το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων προ συμψηφισμών για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων, για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο παραγωγός, για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση (ΕΑΕ) και προκειμένου να πιστοποιηθεί, πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου φορέα υποδοχής, παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου:

α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα

 

 Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής 2020.

 

 1. Σε περίπτωση που παραγωγός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:

 

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ
 • Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του γεωργού σε συνέχεια καταγγελίας κτλ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία της αίτησης

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, n πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εκπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού στα Κέντρα Υποδοχής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Συνδεδεμένες ενισχύσεις το έτος 2019, χορηγούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Ρύζι
 • Σκληρός Σίτος
 • Θηλυκά Βοοειδή
 • Βιομηχανική τομάτα
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Σπόροι σποράς
 • Σπαράγγια
 • Μεταξοσκώληκες
 • Ζαχαρότευτλα
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Αίγες και προβατίνες (νέο ενιαίο μέτρο σε αντικατάσταση των καταργηθέντων μέτρων: α) Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών και β) Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών )
 • Κορινθιακή σταφίδα (νέος τομέας)
 • Καρποί με κέλυφος (νέος τομέας)
 • Μήλα (νέος τομέας)
 • Κρόκος Κοζάνης (νέος τομέας)
 • Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή (νέος τομέας)

 

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται στους γεωργούς που αιτούνται την λήψη τους μέσω της ενιαίας αίτησης και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας κάθε μέτρου, ανεξάρτητα από ενεργοποίηση ή όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Η ετήσια ενίσχυση εκφράζεται ως το ανά μονάδα ποσό στήριξης.

Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών για τις Δηλώσεις Καλλιέργειας, το Πρόγραμμα της Απονιτροποίησης κ.α.

Από την Ενημέρωση στο Διδυμότειχο

Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών σε  περιοχές του Έβρου,

για τις Εξελίξεις στα Βιολογικά, τις Δηλώσεις Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) & Μεταβιβάσεις, το Πρόγραμμα της Απονιτροποίησης, Σχεδίων Βελτίωσης, Δασογεωργικών – Δασολιβαδικών, αλλά και για τις Ομάδες Παραγωγών14408040_10210605564599498_1385068192_o

Όπως πάντα δίπλα στον παραγωγό με την κατάλληλη ενημέρωση, από το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό.

Προβλέπεται παρουσίαση, αλλά και ερωτήσεις των παραγωγών.

 

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ  στο Δημαρχείο στις Φέρες
 • Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στον Πολιτιστικό Σύλλογο στην Άνθεια
 • Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα» στην Ορεστιάδα
 • Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στη καφετέρια «ΚΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ» στην Ελαία
 • Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στο ξενοδοχείο «Ερμής» στο Διδυμότειχο

(το πρόγραμμα συνεχώς εμπλουτίζεται και με άλλες περιοχές του Έβρου)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1DD88E9CE98D03C3013B0C0F55D2E239Από πέντε μέλη και άνω, χωρίς απαιτήσεις τζίρου αλλά με την υποχρέωση εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου, στήνονται οι Ομάδες Παραγωγών σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, που καταργεί όλες τις περασμένες διατάξεις και θέτει παράλληλα τα νέα πλαίσια και για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.

 

 

Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π. και ΕΟΠ (Άρθρο 6)

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, ειδικά για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Δ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

 • Για την αναγνώριση υποβάλεται από το νομικό πρόσωπο(Α.Ε. , Ο.Ε , Ι.Κ.Ε. , Συνεταιρισμό) στην ΔΑΟΚ (Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης) αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 • Αναλυτική κατάσταση των μελών και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
 • Αποφάση του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π
 • Το καταστατικό λειτουργίας.
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας
 • Τις υποχρεώσεις των παραγωγών-μελών της Ομ.Π
 • Την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές
 • Να διακινούν μέσω της Ομ.Π. τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους,
 • Το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20
 • Την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων τους
 • Τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών
 • Τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π

Επιχορήγηση Ομάδων Παραγωγών

 • Επιχορήγηση 5ετούς διάρκειας
 • Η κατανομή των ετήσιων επιχορηγήσεων, καθώς και το ανώτατο ετήσιο ποσό στήριξης είναι:

–10%,  8%, 6%, 4% και 2% ως ποσοστό της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος αντίστοιχα.

–100.000  ευρώ ανά έτος, ανώτατο ποσό ενίσχυσης.

 • Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας παραγωγής βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για ολόκληρη την Υπουργική απόφαση πατήστε εδώ.