ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

me-koftes-ta-nea-sxedia-veltiwshs-1-696x484

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ

4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Πάνω από 18 Ετών και κάτω των 61 ετών κατά την υποβολή της αίτησης
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017
 • Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού

     Για τη δράση 4.1.1 πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Ν. Γεωργοί Υπομέτρου 6.1

2.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017
 • Να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος
 • Για τη δράση 4.1.1 να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργίας

3.ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος
 • Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο προ φόρων και κύκλο εργασιών >30.000.
 • Οι νεοσύστατοι θεωρούνται επιλέξιμοι (<3 χρήσεις)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ 2017
 • Για τη Δράση 4.1.1 πρέπει η τυπική απόδοση να είναι πάνω από 8.000 ευρώ (ΟΣΔΕ 2017)
 • Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα για ίδιες επενδύσεις
 • Να μη δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το παλιό Σχέδιο Βελτίωσης την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για τη Δράση 4.1.1 ενισχύονται οι εξής επενδύσεις: (ΝΕΟΣ εξοπλισμός) Full 48 in system

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές, μελισσοκομικές, προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες, θερμοκήπια, περιφράξεις και διαμόρφωση χώρου)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτοκινούμενα, συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, φυτοπροστασίας κ.α.
 • Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης εκμετάλλευσης
 • Γενικές Δαπάνες (δαπάνη μελετητή, παροχή υπηρεσιών)

Για τη Δράση 4.1.3 ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:smartcover1104

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή Εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροιόντων και υπολειμμάτων εκμετάλλευσης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση και μόνο (σε συνδυασμό με την μελλοντική κατάσταση)
 • Γενικές Δαπάνες (δαπάνη μελετητή, παροχή υπηρεσιών)

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή και διαμόρφωση κατοικιών
 • Έργα πρασίνου
 • Εργασίες και υλικά συντηρήσεων
 • Δαπάνες απλής αντικατάστασης επενδύσεων που προϋπάρχουν στην εκμετάλλευση και έχουν αναπόσβεστη αξία
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο ΦΠΑ
 • Αγορά ζωικού κεφαλαίου και γης
 • Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και η πιστοποίηση
 • Αγορά δικαιωμάτων γης
 • Αγορά αναλώσιμων
 • Αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλ/νίες και διαδίκτυο
 • Δαπάνες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
 • Περίφραξη βοσκοτόπων

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δράση 4.1.1

Α) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

–  Έως και τις 300.000 ευρώ

– Έως τις 500.000 ευρώ αν η τυπική απόδοση με βάση το ΟΣΔΕ 2017 είναι τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Β) Για Συλλογικές Επενδύσεις

Έως και τις 500.000 ευρώ

 • Έως 1.000.000 ευρώ αν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης είναι τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Δράση 4.1.3

Α) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

 • Έως και τις 150.000 ευρώ
 • Έως 200.000 ευρώ η διαχείριση αποβλήτων, υποπροιόντων και υπολειμμάτων

Β) Για Συλλογικές Επενδύσεις

Έως και τις 150.000 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σύνολο του προϋπολογισμού για το Υπομέτρο 4.1 είναι συνολικά:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα έως 500.000

Συλλογικές Επενδύσεις έως 1.000.000

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ποσοστα ενισχυσης

 

ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Προτεραιότητα θα δίνεται:

 • Στους Αιγοπροβατοτρόφους
 • Στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών
 • Στην παραγωγή ζωοτροφών
 • Στις καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (σιτηρά, ζωοτροφές, όσπρια εκτός από φασόλια, ελαιώνες, καπνός, αμπελώνες, πολλά αρωματικά φυτά)
 • Στις εκμεταλλεύσεις με απόδοση μεταξύ 8.000 και 40.000 ευρώ
 • Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση
 • Στην καινοτομία
 • Στην αύξηση παραγωγικότητας ανθρώπινης εργασίας
 • Στην συμμετοχή σε κλάδους Περιφέρειας
 • Σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια και φυτείες

Νέες Ανακοινώσεις Υπουργείου για τα Σχέδια Βελτίωσης της Πρόσκλησης του 2011.

36519-agrotiko-mhxanhmaΔίνεται Παράταση στην Ημερομηνία Υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης  που έχουν περάσει ως ανειλημμένες. Δηλαδή, όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν έστω και ένα αίτημα πληρωμής μέχρι τις 31/12/2015 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τελικό Αίτημα Πληρωμής (αποπληρωμή) στις 10/09/2017.

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων, είτε από εργασίες που έχουν υλοποιηθεί και για τις οποίες δεν κατατέθηκε έγκαιρα αίτημα πληρωμής είτε από ενδεχόμενη επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί, εφόσον το έργο θεωρηθεί ως μη ολοκληρωμένο.

Ενημερώσεις για τους παραγωγούς όλου του Έβρου σχετικά με τα Αγροτικά Προγράμματα

14408058_10210605564839504_194804858_oTo Γραφείο μας πραγματοποιεί ενημερώσεις για τους παραγωγούς όλου του Έβρου σχετικά με τα αγροτικά προγράμματα που ανακοινώθηκαν ότι θα ανοίξουν άμεσα.

Τα Προγράμματα αυτά είναι της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, των ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΔΑΣΙΚΑ – ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ, ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ – ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ.

Το Πρόγραμμα Ενημερώσεων έχει ως εξής:

 • Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016 στο Διδυμότειχο 18:30 στο Ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ»
 • Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2016 στη Σαμοθράκη 17:00 στη Καμαριώτισσα στην ταβέρνα «ΧΑΡΑΝΑΣ»
 • Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 στη Κορνοφωλιά 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο
 • Δευτέρα, 26 Σεπτέμβρη 2016 στο Τυχερό 18:30 στο Καφενείο «Δουτσίνη»
 • Τρίτη, 27 Σεπτέμβρη 2016 στην Ελαία Τριγώνου 11:00 στη Καφετέρια Καφά
 • Τρίτη, 27 Σεπτέμβρη 2016 στην Ορεστιάδα 19:00 στο Ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ»
 • Τετάρτη, 28 Σεπτέμβρη 2016 στην Άνθεια 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο
 • Τετάρτη, 5 Οκτώβρη 2016 στις Φέρες 19:00 στο Δημαρχείο

(το πρόγραμμα ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς)


 

ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016, ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, LEADER ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

EU_mlad_fermerΤο πρώτο εξάμηνο του 2016, αν πάνε όλα καλά με τα προαπαιτούμενα, αναμένεται να βγουν οι πρώτες προσκλήσεις για τα νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης που υπήρχαν και στην «παλέτα» του Μπαλτατζή, όπως είναι οι Νέοι Αγρότες, τα Σχέδια Βελτίωσης και τα προγράμματα Leader, διεμήνυσε σε συνέντευξη τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

Παράλληλα, όσον αφορά τη δανειοδότηση των αγροτών που θα επενδύσουν στα πλαίσια του Β΄ Πυλώνα τη νέα περίοδο, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί ειδικό Ταμείο στα πρότυπα του ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας), το οποίο «δεν είχε επιτυχία», όπως είπε. Αντίθετα, οι αγρότες θα χρηματοδοτούνται από τη λεγόμενη Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσα στην οποία θα ενσωματωθεί και η δανειοδότηση των επενδυτικών μέτρων του Β’ Πυλώνα, μαζί με τα ΕΣΠΑ. Το σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

Εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων.

Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις ευρώ δημόσια δαπάνη (4,7 δις ευρώ κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή.

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες. Ειδικότερα:

-την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκατ. ευρώ

-την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκατ. ευρώ

-την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής

– την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής

-την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, και τέλος,

-την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής

Με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ:

· ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση των Νέων Μέτρων που αφορούν στην κατάρτιση και εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση, τις ομάδες παραγωγών, την ενίσχυση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων, τα start up ΜΜΕ επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα και τις υποστηρικτικές δομές παροχής συμβουλών στους παραγωγούς.

· διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και προστέθηκαν δράσεις σε μέτρα για το Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή (άνω του 30% των πόρων θα κατευθυνθεί σε δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές και δράσεις διαχείρισης κινδύνων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) αλλά και σε επενδυτικά μέτρα (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) με έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ.

· δόθηκε έμφαση στη Συμπληρωματικότητα και τις Συνέργειες πχ. πολυτομεακό και πολυταμειακό LEADER, συνέργειες με λοιπά διαρθρωτικά ταμεία, με Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, κλπ.

· αποτυπώθηκε η πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες (οι πόροι που θα εκχωρηθούν ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 – 2020

Το πρόσφατα εγκεκριμένο (30/10/2015) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, του οποίου οι συνολικά διατιθέμενοι κοινοτικοί (388,8 εκατ. €) και εθνικοί πόροι θα ανέλθουν σε 523,4 εκατ. €, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα μας, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Το ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 οικοδομείται γύρω από τις έξι βασικές Προτεραιότητες της Ένωσης (Π.Ε.) για την ανάπτυξη της αλιείας. Συγκεκριμένα:

· τον τομέα της αλιείας (Π.Ε.1): συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων με γνώμονα την καινοτομία, επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκφόρτωσης, (186,2 εκατ. €),

· τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ε.2): ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (89,7 εκατ. €),

· τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Π.Ε.5): ίδρυση και εκσυγχρονισμός των τομεακών επιχειρήσεων, εκστρατείες προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών καθώς και στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Ομάδων Παραγωγών (78,2 εκατ. €),

· την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Π.Ε.4): εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (54,1 εκατ. €),

· την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) (Π.Ε.3): συλλογή αλιευτικών δεδομένων και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής (92 εκατ. €) και τέλος

· την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (Π.Ε.6): λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (6 εκατ. €)

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΗΣΣε τρία βασικά κοµµάτια θα χωριστούν τα Σχέδια Βελτίωσης τη νέα προγραµµατική περίοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα το πρώτο κοµµάτι θα αφορά τα τρακτέρ και τον µηχανολογικό εξοπλισµό, το δεύτερο τις γεωτρήσεις και το τρίτο τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Συλλογικά σχήµατα, Nέοι Aγρότες και ολοκληρωµένα έργα πριµοδοτεί το Μέτρο 4 με συν 20% για κάλυψη των δαπανών τους.

Αγορά γης και µηχανηµάτων

Η πρώτη δράση «4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» αφορά το µηχανολογικό εξοπλισµό, κτίρια, στάβλους και για πρώτη φορά αγορά γης δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα σε αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά και ζωοτροφές. Φάκελο ενίσχυσης µπορούν να υποβάλλουν οι οµάδες παραγωγών για σχέδια προϋπολογισµού έως 2 εκατ. ευρώ και οι αγρότες µε προϋπολογισµό έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό στήριξης θα κυµαίνεται από 40%-75%, ανάλογα την περιοχή.

Αναλυτικά η δράση αυτή καλύπτει:

-Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συµπεριλαµβάνονται εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις έως 15% )

-Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων.

-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού

-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

-Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων

-Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου

-Γενικές ∆απάνες (όπως αµοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωµής, αµοιβές µηχανικών, συµβούλων κα θώς και αµοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Ενεργειακή αυτονοµία αγροτών

Σε ξεχωριστό επενδυτικό Μέτρο (4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος) εντάσσονται πλέον οι επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ όπως είναι τα µικρά φωτοβολταϊκά µέχρι 10kw (net metering) που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις ενεργειακές δαπάνες της αγροτικής επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του εν λόγω υποµέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :

-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης

-Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης

-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης

-Γενικές ∆απάνες (όπως αµοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωµής, αµοιβές µηχανικών, συµβούλων καθώς και αµοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 ευρώ, (200.000 ευρώ για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων και για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό στήριξης ανάλογα την περιοχή θα κυµαίνεται από 40%-75%.