Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών για τις Δηλώσεις Καλλιέργειας, το Πρόγραμμα της Απονιτροποίησης κ.α.

Από την Ενημέρωση στο Διδυμότειχο

Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών σε  περιοχές του Έβρου,

για τις Εξελίξεις στα Βιολογικά, τις Δηλώσεις Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) & Μεταβιβάσεις, το Πρόγραμμα της Απονιτροποίησης, Σχεδίων Βελτίωσης, Δασογεωργικών – Δασολιβαδικών, αλλά και για τις Ομάδες Παραγωγών14408040_10210605564599498_1385068192_o

Όπως πάντα δίπλα στον παραγωγό με την κατάλληλη ενημέρωση, από το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό.

Προβλέπεται παρουσίαση, αλλά και ερωτήσεις των παραγωγών.

 

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ  στο Δημαρχείο στις Φέρες
 • Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στον Πολιτιστικό Σύλλογο στην Άνθεια
 • Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα» στην Ορεστιάδα
 • Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στη καφετέρια «ΚΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ» στην Ελαία
 • Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στο ξενοδοχείο «Ερμής» στο Διδυμότειχο

(το πρόγραμμα συνεχώς εμπλουτίζεται και με άλλες περιοχές του Έβρου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

xorafi_ardeysi_n

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

(ΔΡΑΣΗ 10.01.04 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ.

 • Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
 • Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 200.000.000 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ 15/1/2018 ΕΩΣ 16/2/2018

 • Πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).
 • Η δράση θα εφαρμοστεί περιοχές Δήμου Ορεστιάδας, μέρος Δήμου Διδ/χου και μέρος Δήμου Αλεξ/πολης.
 • Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυση 2017 (ΟΣΔΕ), θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την ένταξη των δικαιούχων στη εν λόγω δράση.

 

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

Βόρειος Έβρος
Βόρειος Έβρος. Η περιοχή του Ν. Ορεστιάδας και ένα κομμάτι του Ν. Διδ/χου

 

Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή
Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή
Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή
Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή

ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

2
Η περιοχή δίπλα στον Έβρο μέχρι και το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης
nitro ανθεια
Εντός του πλαισίου με την άσπρη γραμμή (κάτω από τον δρόμο)

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης  πρέπει:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017
 • Να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας) τόσο κατά την ένταξη όσο και στην διάρκεια της 5 ετίας.
 • Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης( ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) ή την άδεια χρήσης ύδατος
 • Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης
 • Τα αγροτεμάχια που είναι επιλέξιμα θα απεικονίζονται στην ΕΑΕ του 2017

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται πρέπει:

 • Να κατέχονται νόμιμα κατά έτος και καθ’όλη την διάρκεια της δέσμευσης
 • Να διατηρούνται σταθερά καθ’όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων που έχουν δεσμευτεί
 • Να υποβάλλουν κατά έτος ΕΑΕ
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από Εθνικά και Ενωσιακά Ελεγκτικά όργανα
 • Να τηρούν τον Γεωργοπεριβαλλοντικό – Κλιματικό φάκελο με το ημερολόγιο εργασιών και το βιβλίο εισροών – εκροών.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ:

 • Είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά & Κλιματικά Μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
 • Είναι συνιδιόκτητα με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100%
 • Είναι ενταγμένα στο μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών
 • Είναι ενταγμένα στο Μέτρο « Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών»

 

Συνδυασμός δράσεων είναι δυνατόν για :

 • Τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014-2020 με την ειδική δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της Δράσης 10.1.04
 • Και επίσης αγροτεμάχια που δεν είναι ενταγμένα σε άλλο μέτρο ή δράση μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα δράση.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ειδική δέσμευση Α: Αγρανάπαυση

 • Εφαρμογή Αγρανάπαυσης στο τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης μπορεί να φτάσει έως και το 50%.
 • Η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν και όχι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος.
 • Όταν τα αγροτεμάχια εφάπτονται επιφανειακών υδάτων η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και παραμένει σταθερή στη διάρκεια της 5 ετίας.
 • Σε περίπτωση όπου ένας δικαιούχος εφαρμόζει ποσοστό αγρανάπαυσης μεγαλύτερο από 30% και τα αγροτεμάχια της αγρανάπαυσης εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα ΔΕΝ υποχρεούται να τα διατηρήσει όλα χωρικά σταθερά κατά τη διάρκεια της πενταετίας παρά μόνο το ελάχιστο ποσοστό της δέσμευσης, δηλαδή το 30%. Το υπόλοιπο ποσοστό, μπορεί να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της πενταετίας.
 • Εάν μια ενταγμένη στη δράση εκμετάλλευση διαθέτει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της ενταγμένης έκτασης, δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί σε όλα τα αγροτεμάχια αγρανάπαυση, παρά μόνο στο ελάχιστο ποσοστό της δέσμευσης, δηλαδή στο 30%.
 • Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας
 • Εάν η αγρανάπαυση εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγρ/χια με κλίση μεγαλύτερη 8%, αναλαμβάνει επιπλέον να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (αυτά δεν δικαιούνται συνδεδεμένη ενισχύση)

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΠΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδική δέσμευση Β: Αμειψισπορά

 • Εφαρμογή Αμειψισποράς στο τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης
 • Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90 % για 1 ή περισσότερα έτη στην διάρκεια της 5 ετίας.
 • Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες όπως:

Χειμερινά σιτηρά, κτηνοτροφικά ψυχανθή ( εκτός μηδικής), ελαιοκράμβη, αρωματικά φυτά, όσπρια και σποροπαραγωγή αυτών.

Δικαιούνται συνδεδεμένη επιδότηση!

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΠΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

Ειδική δέσμευση Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά νερά

 • Εφαρμογή παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων, κατά Μ.Ο., στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα
 • Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας
 • Η ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων εφαρμόζεται στην πλευρά επαφής του αγροτεμαχίου με τα επιφανειακά ύδατα.

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

Α

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Β: ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

2

3

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Α: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

Β: ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

Γ: ΧΛΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ ΔΕΝΔΡΩΔΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Δ: ΖΩΝΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡ/ΧΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Εικόνα1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

Αν το ποσό που αντιστοιχεί στις αιτήσεις στήριξης που θα υποβληθούν ξεπερνά τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια. Ο χαρακτηρισμός στα υπόγεια υδατικά συστήματα σε κακή ή καλή ποιοτική (χημική κατάσταση) αποτυπώνεται για το κάθε αγροτεμάχιο στην ΕΑΕ 2017 του παραγωγού.

Εικόνα2 Εικόνα3

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:

Απαγορεύονται να εφαρμόζονται:

 • Aζωτούχα λιπάσματα( 2 μέτρα από επιφανειακά νερά)
 • Κτηνοτροφικά απόβλητα ( 10 μέτρα από επιφανειακά νερά)
 • Υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα (20 μέτρα από επιφανειακά νερά)
 • Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8% όταν είναι σε υγρή μορφή
 • Σε απόσταση 50 μέτρων από γεωτρήσεις , πηγές και πηγάδια
 • Η απευθείας απόρριψη σε επιφανειακά και υπόγεια νερά
 • Σε ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η διαδικασία καταβολής διενεργείται σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληρωμές καταβάλλονται σε 2 το πολύ δόσεις. Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή στο χρονικό διάστημα από 16/10 εώς 1/12 εκάστου έτους και εώς 30/06 εκκαθάριση.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Οι τροποποιήσεις αφορούν:

 • Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου
 • Τροποποίηση στοιχείων της πράξης
 • Διόρθωση προφανών σφαλμάτων
 • Μεταβίβαση συνολική ή μερική η οποία επιτρέπεται: Mια φορά στην 5 ετία εκτός ανωτέρας βίας
 • Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο
 • Η εκμετάλλευση πρέπει να τηρεί τα κριτήρια επιλεξημότητας της δράσης.

 

Στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης εντάχθηκε η περιοχή του Βορείου Έβρου

 

aponitropisiΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3224

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ. 147070 

Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «ΚύρωσηΣυνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3,4) και του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι− καίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία τουπερι− βάλλοντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με την Ενότητα Α΄ του Ν. 4042/2012 (Α΄ 60) και το άρ− θρο 30 με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α΄ 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002

(Α΄ 91) και με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείρισητων υδάτων − εναρμόνιση με την οδηγία 2000/ 60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως τροπο− ποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Δεκεμβρίου 2014

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «Για τη προστασία των Υδάτων από τηνιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» (EEL − 375/1/31.12.1991).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’αριθμ. 16190/ 1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β΄ 519).
 3. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης−Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παρα− γράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΚώδικαΝομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμόςκαι ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), σε συνδυασμό με την 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 679) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν σήμερα.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμόςτων αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α ΄56).
 7. Τις διατάξεις του Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση καιΗλεκτρο− νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …. κ.λπ.» (Α΄147).
 8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμών Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 9. Την υπ’αριθμ. Υ 521/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 2971/2014), όπως ισχύει.
 10. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και υφυπουργών» (Α΄ 153).
 11. ΤoΠ.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014), «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».
 12. Τις διατάξεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/2001) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με «την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Τις αποφάσεις έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής των υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας, και Ανατολικής Πελοποννήσου,Αττικής Αν. Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 1004 Β΄/24.04.2013) Θράκης (ΦΕΚ 2290 Β΄/13.09.2013), Ανατολικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2291 Β΄/13.09.2013), Ηπείρου (ΦΕΚ 2292 Β΄/13.09.2013) Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 181 Β΄/31.01.2014) και Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182 Β΄/31.01.2014)
 14. Το από 31.03.2014 δικόγραφο με αριθμό υπόθεσης C−149/14 «Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προστασία των υδάτων απόνιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 16. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμών Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
 17. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμών Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 240), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός αυτής της Απόφασης είναι η τροποποίηση των παραγράφων Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παράγραφοι Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1) Στην παράγραφο (Α) προστίθενται δύο (2) ακόμη εδάφια που αριθμούνται ως 9 και 10 τα οποία έχουν ως ακολούθως:

«9. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά:

α. του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου  

β. του ποταμού Σπερχειού Φθιώτιδας

 1. Τα υπόγεια νερά των περιοχών:

α. Παμίσου Μεσσηνίας

β. Τροιζηνίας

γ. Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας

δ. Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής

ε. Αταλάντης Φθιώτιδας στ. Αλμυρού Μαγνησίας

ζ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης

η. Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής

θ. Μοιρών Κρήτης

ι. Αρτάκης Εύβοιας

2) Στην παράγραφο (Β) στο εδάφιο 1:

α) προστίθενται δώδεκα (12) ακόμη περιοχές που αριθ−

μούνται ως 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 και είναι οι ακόλουθες:

«19. Η περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού

Έβρου

 1. Η περιοχή του Σπερχειού Φθιώτιδας
 2. Η περιοχή Παμίσου Μεσσηνίας
 3. Η περιοχή τηςΤροιζηνίας
 4. Η περιοχή Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας
 5. Η περιοχή ΜεγάρωνΑλεποχωρίου Αττικής
 6. Η περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας
 7. Η περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας
 8. Η περιοχή της Πτολεμαΐδας Κοζάνης
 9. Η περιοχή Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής
 10. Η περιοχή τηςυπολεκάνης Γεροποτάμου Μεσσα−ράς Κρήτης
 11. Η περιοχή Αρτάκης Εύβοιας»

β) Μετά την αριθμημένη αναγραφή των ευπρόσβλητων ζωνών, οι οποίες με την παρούσα γίνονται 30, η πρόταση που ακολουθεί: «Οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στον πρωτότυπο χάρτη.δημοσιεύεται με αυτήν.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166), αναλυτικοί ψηφιοποιημένοι χάρτες των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών ορίζονται από το θεματικό πεδίο χωρικής πληροφορίας «EGY_nitro_2014», της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είναι διαθέσιμοι στο κοινό. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

 1. Στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2,εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.
 2. Για τη μείωση τηςνιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρόσβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.