ΕΣΠΑ 2016: Ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα

ESPAΑνακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν νέες επιχειρήσεις και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και να αναβαθμιστούν μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Αναλυτικά τα τέσσερα νέα προγράμματα είναι τα εξής:
1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με επιδότηση έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%. Επιλεξιμότητα δαπανών από 08.03.2016
2. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλεξιμότητα δαπανών από 11.02.2016
3. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Επενδύσεις
• ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου
• έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων·
• έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων
και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%. Επιλεξιμότητα δαπανών από 08.03.2016
4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015 που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλεξιμότητα δαπανών από 11.02.2016

ΕΣΠΑ 2016: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2016: Για ποιες δαπάνες θα επιχορηγούνται οι δικαιούχοι

ΕΣΠΑ 2016 – Tα νέα προγράμματα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες οι προθεσμίες

ΕΣΠΑ 2016: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα νέα προγράμματα επιδότησης