ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 27/10/2016 έγινε η πληρωμή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2016. Οι δικαιούχοι έχουν λάβει ειδοποίηση για την πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω SMS. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης και του πρασινίσματος , έχουν προγραμματιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ενημερώνουμε επίσης ότι σε τράπεζες εκτός της Πειραιώς, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται σταδιακά, εντός της ημέρας  Δευτέρα 31/10/2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

me-koftes-ta-nea-sxedia-veltiwshs-1-696x484

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ

4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Πάνω από 18 Ετών και κάτω των 61 ετών κατά την υποβολή της αίτησης
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017
 • Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού

     Για τη δράση 4.1.1 πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Ν. Γεωργοί Υπομέτρου 6.1

2.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017
 • Να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος
 • Για τη δράση 4.1.1 να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργίας

3.ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος
 • Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο προ φόρων και κύκλο εργασιών >30.000.
 • Οι νεοσύστατοι θεωρούνται επιλέξιμοι (<3 χρήσεις)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ 2017
 • Για τη Δράση 4.1.1 πρέπει η τυπική απόδοση να είναι πάνω από 8.000 ευρώ (ΟΣΔΕ 2017)
 • Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα για ίδιες επενδύσεις
 • Να μη δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το παλιό Σχέδιο Βελτίωσης την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για τη Δράση 4.1.1 ενισχύονται οι εξής επενδύσεις: (ΝΕΟΣ εξοπλισμός) Full 48 in system

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές, μελισσοκομικές, προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες, θερμοκήπια, περιφράξεις και διαμόρφωση χώρου)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτοκινούμενα, συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, φυτοπροστασίας κ.α.
 • Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης εκμετάλλευσης
 • Γενικές Δαπάνες (δαπάνη μελετητή, παροχή υπηρεσιών)

Για τη Δράση 4.1.3 ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:smartcover1104

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή Εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροιόντων και υπολειμμάτων εκμετάλλευσης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση και μόνο (σε συνδυασμό με την μελλοντική κατάσταση)
 • Γενικές Δαπάνες (δαπάνη μελετητή, παροχή υπηρεσιών)

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή και διαμόρφωση κατοικιών
 • Έργα πρασίνου
 • Εργασίες και υλικά συντηρήσεων
 • Δαπάνες απλής αντικατάστασης επενδύσεων που προϋπάρχουν στην εκμετάλλευση και έχουν αναπόσβεστη αξία
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο ΦΠΑ
 • Αγορά ζωικού κεφαλαίου και γης
 • Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και η πιστοποίηση
 • Αγορά δικαιωμάτων γης
 • Αγορά αναλώσιμων
 • Αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλ/νίες και διαδίκτυο
 • Δαπάνες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
 • Περίφραξη βοσκοτόπων

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δράση 4.1.1

Α) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

–  Έως και τις 300.000 ευρώ

– Έως τις 500.000 ευρώ αν η τυπική απόδοση με βάση το ΟΣΔΕ 2017 είναι τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Β) Για Συλλογικές Επενδύσεις

Έως και τις 500.000 ευρώ

 • Έως 1.000.000 ευρώ αν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης είναι τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Δράση 4.1.3

Α) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

 • Έως και τις 150.000 ευρώ
 • Έως 200.000 ευρώ η διαχείριση αποβλήτων, υποπροιόντων και υπολειμμάτων

Β) Για Συλλογικές Επενδύσεις

Έως και τις 150.000 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σύνολο του προϋπολογισμού για το Υπομέτρο 4.1 είναι συνολικά:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα έως 500.000

Συλλογικές Επενδύσεις έως 1.000.000

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ποσοστα ενισχυσης

 

ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Προτεραιότητα θα δίνεται:

 • Στους Αιγοπροβατοτρόφους
 • Στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών
 • Στην παραγωγή ζωοτροφών
 • Στις καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (σιτηρά, ζωοτροφές, όσπρια εκτός από φασόλια, ελαιώνες, καπνός, αμπελώνες, πολλά αρωματικά φυτά)
 • Στις εκμεταλλεύσεις με απόδοση μεταξύ 8.000 και 40.000 ευρώ
 • Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση
 • Στην καινοτομία
 • Στην αύξηση παραγωγικότητας ανθρώπινης εργασίας
 • Στην συμμετοχή σε κλάδους Περιφέρειας
 • Σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια και φυτείες

Οι τιμές επιδότησης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

bi-ab010_organi_j_20150707112322Οι τιμές επιδότησης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά το Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Και η  Βιολογική Γεωργία, αλλά και  η Βιολογική Κτηνοτροφία, χωρίζονται στις εξής 2 κατηγορίες:

 

 1. Αγροτεμάχια ή ζώα που τώρα εντάσσονται στα βιολογικά και θεωρούνται ότι είναι στην περίοδο μετατροπής σε βιολογικά.
 2. Αγροτεμάχια ή ζώα που είναι ήδη βιολογικά.

 

Παρακάτω οι 2 πίνακες με τις τιμές για τη Βιολογική Γεωργία:

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (Πρόσθετο Κόστος) Πιστοποίηση (Κόστος Συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια Σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 795 50 845
Μηλοειδή 594 50 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 900
Εσπερειδοειδή 295 50 345
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος Εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά Σιτηρά 72 50 122
Ρύζι 321 50 371
Μηδική, Τριφύλλι 535 50 585
Άλλα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Βαμβάκι 446 50 496
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργιες 479 50 529
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 550 50 600

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (Πρόσθετο Κόστος) Πιστοποίηση (Κόστος Συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια Σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Μηλοειδή 400 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπερειδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος Εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά Σιτηρά 51 50 19 120
Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική, Τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργιες 336 50 107 493
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 375 50 175 600

Παρακάτω οι 2 πίνακες με τις τιμές για τη Βιολογική Κτηνοτροφία:

ΖΩΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Κατηγορία Ζώου ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Αιγοπρόβατα 211 211
Βοοειδή Κρεατ/κής ή Μικτής Κατεύθυνσης 267 267
Βοοειδή Γαλακτ/κής Κατεύθυνσης 333 333

 

ΖΩΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Κατηγορία Ζώου ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή Κρεατ/κής ή Μικτής Κατεύθυνσης 267 13 280
Βοοειδή Γαλακτ/κής Κατεύθυνσης 333 14 347

Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

Για το biologiki_1σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά το Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 πατήστε εδώ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε στο άμεσο μέλλον.
Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:

 • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
 • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
 • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.
 • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
 • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

Για τις τιμές επιδότησης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση των Νέων Αγροτών. Η υποβολή ξεκινάει 31/10 και λήγει 30/11/2016

Στneoi-agrotes4η δημοσιότητα δόθηκε (www.agrotikianaptixi.gr) η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 41 ετών.

Για τις Λεπτομέρειες Εφαρμογής πατήστε εδώ. (http://www.agronews.gr)

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ. (http://www.agrotypos.gr)

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.