Ενημερώσεις παραγωγών για το Πρόγραμμα ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ στον ΕΒΡΟ (Ημ/νια&μέρος)

20160927_193148Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Έβρου, για το Πρόγραμμα -Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.

Όπως πάντα δίπλα στον παραγωγό με την κατάλληλη ενημέρωση, από το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό.received_10210605564599498

Προβλέπεται παρουσίαση, αλλά και ερωτήσεις των παραγωγών.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για το πρόγραμμα, δεν έκαναν τη δήλωση καλλιέργειας(ΟΣΔΕ) στην εταιρία μας, να την προσκομίσουν, όπως επίσης και το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ του TAXIS NET.

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017, στις 6μμ στον Πολιτιστικό Σύλλογο στην Άνθεια
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 11πμ στο ξενοδοχείο «Ερμής» στο Διδυμότειχο
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 4μμ στη καφετέρια «Μελίντα» (δίπλα στην εκκλησία) στη Στέρνα
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 6:30μμ στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα» στην Ορεστιάδα
 • Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017, στις 6:30μμ στο Δημαρχείο στις Φέρες
 • Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017, στις 6μμ  στο Πνευματικό Κέντρο στην Κορνοφωλιά για τους παραγωγούς του Δήμου Σουφλίου.
 • Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017, στις 11πμ στη καφετέρια «ΚΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ» στην Ελαία
 • Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017, στις 5:30μμ στο «ΕΒΡΟΘΗΡΑΜΑ» στον Πεντάλοφο
 • Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017, στις 7:30μμ στον «ΧΑΡΑΝΑ» στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
 • Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 10:30πμ στο Σιδηροχώρι
 • Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 1:30μμ στο Μέγα Δέρειο
 • Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 7:30μμ στη Ρούσα

(το πρόγραμμα συνεχώς εμπλουτίζεται και με άλλες περιοχές του Έβρου)

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν (Κριτήρια επιλεξιμότητας)

1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.

3.Να είναι αγρότες ή να ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

4.Να υποβάλλουν, αίτηση ενίσχυσης για τα αγροτεμάχια και τα ζώα της εκμετάλλευσής τους.

Δεν δύναται να είναι δικαιούχοι:

1.Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης

2.Οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, που υπάρχει απόφαση αποκλεισμού από την λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Αγροτικό Τομέα.

3.Έχουν αποβληθεί από Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο ή Δράση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

Ύψος Ενίσχυσης Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

μεταβατικο\παλια
κτηνοτρ

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Βιολογική Γεωργία

 • Τα αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στην πιο πρόσφατη ΕΑΕ(2016) του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, για κάθε έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 • Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες-αμπελώνες), να είναι επιλέξιμες στην πιο πρόσφατη ΕΑΕ(2016) του υποψηφίου.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων είναι 1 στρέμμα.
 • Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης: για τις αροτραίες 2 στρέμματα, για δενδρώδες και μεικτές 3 στρέμματα.
 • Οι ελαιώνες να έχουν τουλάχιστον 8 δένδρα/στρέμμα.

Αποκλείονται από την ένταξη

 • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο Μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών
 • Συνιδιοκτησία αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ 2016 το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι μικρότερο του100%
 • Αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ 2016 έχουν δηλωθεί με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών – χρήση: μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, βοσκότοποι, γη που δεν ετνάσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, δασικά δέντρα, κηπευτικά υπό κάλυψη, μανιτάρια, μπανάνες, φυτώρια, χώροι εκτροφής σαλιγκαριών, μη επιλέξιμες εκτάσεις
 • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στις Δράσεις του Μέτρου 214:

ØΔράση 1.4, Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

ØΔράση 2.3(Α), Σύστημα ΟΔ στην παραγωγή καπνού

ØΔράση 3.6, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Βιολογική κτηνοτροφία

     Επιλέξιμες κατηγορίες ζώων είναι :

 • για τα αιγοπρόβατα > 1 έτους
 • Βοοειδή άνω των 6 μηνών
 • Ο βοσκότοπος πρέπει να είναι δηλωμένος στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ και να κατέχεται νόμιμα.

Η Βοοτροφία αφορά αγελαδοτροφία και βουβαλοτροφία

 • Για τους παλαιούς (Υπομέτρο 11.2) απαιτείται να υπάρχει σύμβαση με ΟΕ&Π (Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποιήσης) πριν την ημερομηνία προκήρυξης.
 • Για τους Νεοεισερχόμενους (Υπομέτρο 11.1) το αργότερο 15 μέρες μετά την ανακοίνωση των πινάκων.

Διάρκεια Δέσμευσης

Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

1.Για παλιούς Βιοκαλλιεργητές και Ενταγμένα Βιολογικά Αγροτεμάχια (Υπομέτρο 11.2) 5 έτη με δυνατότητα παράτασης 1 έτος

 1. Για νέους υποψήφιους και νέα αγροτεμάχια (Υπομέτρο 11.1) 3 έτη με δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Υπομέτρου 11.2


Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις αρχίζουν με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο 11

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής .
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων(δεν επιτρέπεται η αλλαγή αγροτεμαχίων).
 • Τμήματα των βοσκοτόπων δύνανται να ανανεώνονται με άλλα.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

 • Να διατηρούν σταθερό τον αριθμό και το είδος των ζώων.
 • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας και της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους.
 • Οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται να καταρτιστούν στις Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές (Μέτρο 01), μέσα στην 3ετία.
 • Να τηρούν τον Φάκελο δικαιούχου.

Φάκελος Δικαιούχου

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
 • Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας.
 • Στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ο παραγωγός πρέπει να κρατάει Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) :
 1. Κάρτα Αγορών πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρεπόμενων βιολογικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
 2. Κάρτα Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων.
 3. Ημερολόγιο Εργασιών.
 • Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος πχ. Εδαφολογικές αναλύσεις.Ειδικά για τους κτηνοτρόφους
 • Άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής
 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Μητρώο Εισροών – Εκροών

Υποχρεώσεις Συμβούλου-Γεωπόνου

Υποχρεούται να ενημερώνει τον δικαιούχο:

 • Για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του μέτρου.
 • Για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.
 • Για να κρατάει σωστά το Μητρώο Εισροών και Εκροών.
 • Για να κρατάει σωστά το Ημερολόγιο Εργασιών.

Επίσης ο Σύμβουλος-Γεωπόνος αναλαμβάνει:

 • Την προετοιμασία της Αίτησης-Φακέλου ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Να υποβάλει τις ετήσιες Αιτήσεις Πληρωμών.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 • Να προετοιμάζει και να υποβάλει τις τυχόν αιτήσεις για άδεια παρέκκλισης για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Να ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων από τον δικαιούχο ή για μονομερή διακοπή της σύμβαση από τον δικαιούχο.

Επιλεξιμότητα των εκτάσεων στο πλαίσιο των Επιτοπίων Ελέγχων

Ο δικαιούχος ελέγχεται:

Για τις αρόσιμες:

 • Η ύπαρξη καλλιέργειας, ή η συγκομιδή προϊόντων, ή η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας.
 • Η εφαρμογή μιας άροσης ανά έτος

Για τους δενδρώδες σε παραγωγή:

 • Η συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας ή ο καθαρισμός του υποορόφου.

Για τους βοσκοτόπους σε παραγωγή:

 • Η διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΖΚ/εκτάριο
 • Κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης.

Εργαστηριακές Αναλύσεις-Πιστοποίηση

Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν:

1.Εργαστηριακές αναλύσεις

2.Πιστοποίηση

Υπολογίζονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά του ΚΦΣ (έχουν κοπεί τιμολόγια) και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους πίνακες.

Εξαιρούνται από την ενίσχυση καλλιέργειες και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς.

 

ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 443 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2017-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

443 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Την προκήρυξη, την άλλη εβδομάδα, του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανήγγειλαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που θα προκηρυχθούν ανέρχεται στα 443 εκατ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή).

Παράλληλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ.

Σύμφωνα με αυτά, το τελικό ποσοστό απορρόφησης για το 2016 έφτασε στο 16% και το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 620 εκατ. ευρώ.

Ανακοίνωσε, δε, ότι μετά τα μέτρα της εξισωτικής αποζημίωσης, των νέων γεωργών των Τοπικών Προγραμμάτων Leader και της βιολογικής καλλιέργειας, θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα, το μέτρο της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, το μέτρο της Μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και η προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «Η στροφή στην ποιότητα, στα πιστοποιημένα προϊόντα, αλλά και ειδικά στη βιολογική παραγωγή, είναι μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Είναι η αιχμή του δόρατος για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να περάσουμε σε μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αρκεί η ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανασυντάσσουμε ταυτόχρονα ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας του χώρου, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, την ίδια τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να είναι σίγουρος ότι εκείνο που πληρώνει ως βιολογικό είναι πράγματι βιολογικό».

Από την μεριά του ο Αν. Υπουργός ΑΑ&Τ, Γιάννης Τσιρώνης, σημείωσε ότι η Ελλάδα, λόγω και της γεωγραφίας της, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ενώ ευχήθηκε σε μερικά χρόνια, με τις σωστές πολιτικές, να αποτελέσει η χώρα μας ένα βιολογικό περιβόλι όπου τα προϊόντα μας να διατηρούν ανταγωνιστική θέση στις εξειδικευμένες αγορές. Όσο αφορά στο νέο Μέτρο για τις βιολογικές καλλιέργειες, ο Αν. Υπουργός ανέφερε ότι με την εφαρμογή του διευκολύνει τη διαφάνεια ενώ παράλληλα, με την πιστοποίηση της ετικέτας και τους ελέγχους, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την αγορά βιολογικών προϊόντων. Επίσης, δίνει λύση στο ζήτημα της πολυκαλλιέργειας και της συγκαλλιέργειας, πρακτικές που είναι στην φύση της βιολογικής καλλιέργειας και μέχρι τώρα υπήρχαν κωλύματα στην επιδότησή τους.

Τέλος, ο Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι αγρότες και οι αγρότισσές μας, με τους οποίους προηγήθηκαν πολλές συναντήσεις προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική του Υπουργείου στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.