ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

 

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Precision-01

 

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος αλλά και σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τρόπο ώστε να παίρνετε σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή σας ωφελώντας την τσέπη σας και το περιβάλλον.

Το gaiasense είναι το Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα και μετρήσεις από την καλλιέργειά σας και σας προσφέρει όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας οδηγήσουν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση της ευφυούς γεωργίας με μια ματιά:

 Το gaiasense αποδεδειγμένα σας προσφέρει μία σειρά

από πλεονεκτήματα για τη δουλειά σας:

 • Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή
 • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής
 • Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με ένα μεγάλο
«Οικονομικό και Περιβαλλοντικό όφελος»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 17logo

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Επίκειται άμεσα η Προκήρυξη του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

agrotes-660_1280x578ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

 1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ
 2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (δηλαδή το 50% του εισοδήματος και άνω να είναι αγροτικό)
 3. Η τυπική απόδοση να είναι από 5.000 έως 7.999 ευρώ
 4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος κοινότητας κάτω των 5.000 κατοίκων (αποκλείονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης, Φερών, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας).
 5. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 56ο έτος της ηλικίας (δηλαδή να γεννήθηκε μετά το 1962, αν ανοίξει μέχρι τέλους του 2018 το πρόγραμμα, αν πάει το 2019 μετά το 1963).
 6. Να έχει ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως 3.000 ευρώ και συνολικό ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Να υποβάλει Επιχειρηματικό Σχέδιο για 3 ή 4 έτη.
 2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο στο τέλος της 4ετίας να παρουσιάσει αύξηση της Τυπικής Απόδοσης κατά 15% τουλάχιστον.
 3. Μέσα στα 3 χρόνια να παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης αν δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γεωτεχνικού ή ΣΕΚ ή ΕΠΑΣ

 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό επιδοτούμενο ποσό είναι 14.000 ευρώ.

Το 70% δίνεται με την απόφαση Έγκρισης.

Το 30% δίνεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

farm-wallpaper-16697-17237-hd-wallpapers-1024x640

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί για δεύτερη φορά το μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη.

Το πρόγραμμα, που θα αφορά τη φυτική παραγωγή, θα είναι ύψους 170 εκατ. ευρώ, ποσό που θα κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες εκτός από εκείνες που είχαν προβλεφθεί στην πρώτη πρόσκληση, σύμφωνα  µε την τρίτη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της Βιολογικής (ΦΕΚ 475/’Β/2018) θα είναι:

Για παλιούς (Δράση 11.2.1): Ροδιά, συκιά, μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο 90 ευρώ το στρέμμα, ακρόδρυα 61,6 ευρώ το στρέμμα, ακτινίδιο 87 ευρώ το στρέμμα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα στα 60 ευρώ το στρέμμα.

Για νέους (Δράση 11.1.1): Ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, μικρόκαρπες /δάσους, αβοκάντο, ακρόδρυα στα 90 ευρώ το στρέμμα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα στα 60 ευρώ το στρέμμα.

Για να δείτε τα βαθμολογικά κριτήρια και το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια πατήστε εδώ στην απόφαση με Αριθμ. 487/23591.