ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

 

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Precision-01

 

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος αλλά και σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τρόπο ώστε να παίρνετε σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή σας ωφελώντας την τσέπη σας και το περιβάλλον.

Το gaiasense είναι το Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα και μετρήσεις από την καλλιέργειά σας και σας προσφέρει όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας οδηγήσουν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση της ευφυούς γεωργίας με μια ματιά:

 Το gaiasense αποδεδειγμένα σας προσφέρει μία σειρά

από πλεονεκτήματα για τη δουλειά σας:

 • Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή
 • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής
 • Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με ένα μεγάλο
«Οικονομικό και Περιβαλλοντικό όφελος»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 17logo

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

agrotes-660_1280x578

Μέχρι και 4 Ιουνίου οι αιτήσεις οι αιτήσεις για Υπομέτρο 6.3

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

  1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.3, δηλαδή δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους στην επικράτεια της χώρας όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.
  2. Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
  4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
  5. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.
  6. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
  7. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
  8. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό επιδοτούμενο ποσό είναι 14.000 ευρώ.

Το 70% δίνεται με την απόφαση Έγκρισης.

Το 30% δίνεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αναλυτικά ο καθορισμός πλαισίου εδώ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

farm-wallpaper-16697-17237-hd-wallpapers-1024x640

Η Υποβολή Αίτησης Στήριξης ορίστηκε από 28/2/2019 έως και 28/3/2019.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ στην Πρόσκληση, τα Βαθμολογικά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια ένταξης και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα, που θα αφορά τη φυτική παραγωγή, είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΔΡΑΣΗ 11.1.1 (ΝΕΟΙ)  ΔΡΑΣΗ 11.2.1 (ΠΑΛΑΙΟΙ)
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 4,94% 5.931.500 2.523.400 3.408.100
Αττική 0,74% 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 6,6% 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 12,86% 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία 13,09% 15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1,1% 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 11,72% 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 0,87% 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική
Μακεδονία
13,03% 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 9,61% 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 0,32% 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 14,96% 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 10,31% 12.375.800 4.129.700 8.246.100
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000 36.000.000 84.000.000

Οι καλλιέργειες που ενισχύονται είναι:

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.1.1 (Μετατροπή Βιολογικών – μεταβατικό στάδιο)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική , τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Ακρόδρυα 850 50   900
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα 550 50   600

 

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.2.1 (Διατήρηση Βιολογικών – Παλαιά Βιολογικά)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική , τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Ακρόδρυα 506 50 60 616
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη /Καρότο/Πατάτα 488 50 62 600