Ενστάσεις και Διοικητικές Πράξεις ΑΕΕ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των Ενστάσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης 2015, που αφορούν Επιλεξιμότητα, Περιφεριοποίηση και Τηλεπισκόπιση θα είναι δυνατή έως τη Δευτέρα 18/01/2016. Ενώ οι Αιτήσεις Διοικητικών Πράξεων που αφορούν διορθώσεις προφανών σφαλμάτων της ενιαίας Αίτησης θα γίνονται μέχρι 01/02/2016