ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

me-koftes-ta-nea-sxedia-veltiwshs-1-696x484

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ

4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Πάνω από 18 Ετών και κάτω των 61 ετών κατά την υποβολή της αίτησης
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017
 • Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού

     Για τη δράση 4.1.1 πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Ν. Γεωργοί Υπομέτρου 6.1

2.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017
 • Να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος
 • Για τη δράση 4.1.1 να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργίας

3.ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος
 • Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο προ φόρων και κύκλο εργασιών >30.000.
 • Οι νεοσύστατοι θεωρούνται επιλέξιμοι (<3 χρήσεις)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ 2017
 • Για τη Δράση 4.1.1 πρέπει η τυπική απόδοση να είναι πάνω από 8.000 ευρώ (ΟΣΔΕ 2017)
 • Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα για ίδιες επενδύσεις
 • Να μη δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το παλιό Σχέδιο Βελτίωσης την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για τη Δράση 4.1.1 ενισχύονται οι εξής επενδύσεις: (ΝΕΟΣ εξοπλισμός) Full 48 in system

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές, μελισσοκομικές, προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες, θερμοκήπια, περιφράξεις και διαμόρφωση χώρου)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτοκινούμενα, συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, φυτοπροστασίας κ.α.
 • Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης εκμετάλλευσης
 • Γενικές Δαπάνες (δαπάνη μελετητή, παροχή υπηρεσιών)

Για τη Δράση 4.1.3 ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:smartcover1104

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή Εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροιόντων και υπολειμμάτων εκμετάλλευσης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση και μόνο (σε συνδυασμό με την μελλοντική κατάσταση)
 • Γενικές Δαπάνες (δαπάνη μελετητή, παροχή υπηρεσιών)

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή και διαμόρφωση κατοικιών
 • Έργα πρασίνου
 • Εργασίες και υλικά συντηρήσεων
 • Δαπάνες απλής αντικατάστασης επενδύσεων που προϋπάρχουν στην εκμετάλλευση και έχουν αναπόσβεστη αξία
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο ΦΠΑ
 • Αγορά ζωικού κεφαλαίου και γης
 • Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και η πιστοποίηση
 • Αγορά δικαιωμάτων γης
 • Αγορά αναλώσιμων
 • Αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλ/νίες και διαδίκτυο
 • Δαπάνες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
 • Περίφραξη βοσκοτόπων

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δράση 4.1.1

Α) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

–  Έως και τις 300.000 ευρώ

– Έως τις 500.000 ευρώ αν η τυπική απόδοση με βάση το ΟΣΔΕ 2017 είναι τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Β) Για Συλλογικές Επενδύσεις

Έως και τις 500.000 ευρώ

 • Έως 1.000.000 ευρώ αν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης είναι τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Δράση 4.1.3

Α) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

 • Έως και τις 150.000 ευρώ
 • Έως 200.000 ευρώ η διαχείριση αποβλήτων, υποπροιόντων και υπολειμμάτων

Β) Για Συλλογικές Επενδύσεις

Έως και τις 150.000 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σύνολο του προϋπολογισμού για το Υπομέτρο 4.1 είναι συνολικά:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα έως 500.000

Συλλογικές Επενδύσεις έως 1.000.000

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ποσοστα ενισχυσης

 

ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Προτεραιότητα θα δίνεται:

 • Στους Αιγοπροβατοτρόφους
 • Στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών
 • Στην παραγωγή ζωοτροφών
 • Στις καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (σιτηρά, ζωοτροφές, όσπρια εκτός από φασόλια, ελαιώνες, καπνός, αμπελώνες, πολλά αρωματικά φυτά)
 • Στις εκμεταλλεύσεις με απόδοση μεταξύ 8.000 και 40.000 ευρώ
 • Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση
 • Στην καινοτομία
 • Στην αύξηση παραγωγικότητας ανθρώπινης εργασίας
 • Στην συμμετοχή σε κλάδους Περιφέρειας
 • Σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια και φυτείες