ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

farm-wallpaper-16697-17237-hd-wallpapers-1024x640

Η Υποβολή Αίτησης Στήριξης ορίστηκε από 28/2/2019 έως και 28/3/2019.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ στην Πρόσκληση, τα Βαθμολογικά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια ένταξης και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα, που θα αφορά τη φυτική παραγωγή, είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΔΡΑΣΗ 11.1.1 (ΝΕΟΙ)  ΔΡΑΣΗ 11.2.1 (ΠΑΛΑΙΟΙ)
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 4,94% 5.931.500 2.523.400 3.408.100
Αττική 0,74% 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 6,6% 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 12,86% 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία 13,09% 15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1,1% 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 11,72% 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 0,87% 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική
Μακεδονία
13,03% 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 9,61% 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 0,32% 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 14,96% 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 10,31% 12.375.800 4.129.700 8.246.100
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000 36.000.000 84.000.000

Οι καλλιέργειες που ενισχύονται είναι:

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.1.1 (Μετατροπή Βιολογικών – μεταβατικό στάδιο)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική , τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Ακρόδρυα 850 50   900
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα 550 50   600

 

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.2.1 (Διατήρηση Βιολογικών – Παλαιά Βιολογικά)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική , τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Ακρόδρυα 506 50 60 616
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη /Καρότο/Πατάτα 488 50 62 600