Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Επίκειται άμεσα η Προκήρυξη του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

agrotes-660_1280x578ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

  1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ
  2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (δηλαδή το 50% του εισοδήματος και άνω να είναι αγροτικό)
  3. Η τυπική απόδοση να είναι από 5.000 έως 7.999 ευρώ
  4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος κοινότητας κάτω των 5.000 κατοίκων (αποκλείονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης, Φερών, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας).
  5. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 56ο έτος της ηλικίας (δηλαδή να γεννήθηκε μετά το 1962, αν ανοίξει μέχρι τέλους του 2018 το πρόγραμμα, αν πάει το 2019 μετά το 1963).
  6. Να έχει ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως 3.000 ευρώ και συνολικό ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1. Να υποβάλει Επιχειρηματικό Σχέδιο για 3 ή 4 έτη.
  2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο στο τέλος της 4ετίας να παρουσιάσει αύξηση της Τυπικής Απόδοσης κατά 15% τουλάχιστον.
  3. Μέσα στα 3 χρόνια να παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης αν δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γεωτεχνικού ή ΣΕΚ ή ΕΠΑΣ

 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό επιδοτούμενο ποσό είναι 14.000 ευρώ.

Το 70% δίνεται με την απόφαση Έγκρισης.

Το 30% δίνεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος.