ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ – gaiasense

 

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Precision-01

 

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος αλλά και σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τρόπο ώστε να παίρνετε σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή σας ωφελώντας την τσέπη σας και το περιβάλλον.

Το gaiasense είναι το Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα και μετρήσεις από την καλλιέργειά σας και σας προσφέρει όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα σας οδηγήσουν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση της ευφυούς γεωργίας με μια ματιά:

 Το gaiasense αποδεδειγμένα σας προσφέρει μία σειρά

από πλεονεκτήματα για τη δουλειά σας:

  • Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή
  • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής
  • Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα
  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με ένα μεγάλο
«Οικονομικό και Περιβαλλοντικό όφελος»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 17logo